چرا رویای شما را در یک رویا می بینم، متهم می شوید ؟؟؟؟

چرا رویای شما را در یک رویا می بینم، متهم می شوید ؟؟؟؟ پسران بسیاری از شما در مورد شما خوشحال خواهند شد، از آن لذت ببرید. رویائی که در آن سوگند می خورید با کسی هشدار می دهد که درمورد چاقی که ...

به یک بچه گربه کمی در یک خواب ... چه معنی دارد؟

برای نوازش یک بچه گربه کوچک در خواب ... معنی چیست؟ گربه به طور کلی ویژگی های غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت ، بی ثباتی را نشان می دهد. همچنین جنبه زنانه ، شهودی در هر شخص. میل به مقاربت جنسی. گربه سیاه به صورت ناخودآگاه ظاهر می شود ...

اگر در خواب هستید که در زندان هستید و از آن بیرون میروید، برای آن چیست؟

اگر شما در زندان می خوابید و از آن خارج می شوید ، چرا اینگونه است؟ شاید در زندگی واقعی شما مشکلات نامحلول داشته باشید ، چه خارجی و چه داخلی ... ظاهراً همان را پیدا خواهید کرد ...

مرگ یک برادر در رویا چیست؟

مرگ برادر در خواب به چه معنی است؟ طولانی زندگی خواهد کرد! اگر یکی از عزیزانتان خواب مرده باشد ، در واقعیت باید آماده باشد که با قاطعیت نوعی آزمایش را تحمل کند ، حتی ممکن است ضرر کند. اگر خواب دیدید ...

چه رؤیاها از پله ها می افتند؟ خواب اغلب تکرار می شود.

رویای سقوط از پله ها چیست؟ خواب اغلب تکرار می شود. یک کتاب مختصر رویایی Denise Lynn Fall از دست دادن کنترل خودمان یا زندگی ما غالباً وقتی یاد می گیریم راه برویم سقوط می کنیم. موقعیت هایی که "زمین از بین رفته است ...

چه رؤیایی از مرگ یکی از عزیزان؟ و در رویا هیچ بدن وجود ندارد، فقط دانش در مورد مرگ یکی از عزیزان وجود دارد.

چرا آرزوی مرگ یک دوست عزیز را دارید؟ و در خواب هیچ جسمی وجود ندارد ، فقط آگاهی از مرگ یک دوست عزیز. به یک زندگی متاهلانه قوی شنیدن در خواب رویای خواب بد نیست ، شاید ...