چگونه برای ایجاد یک وب سایت چت vkontakte !!! نیاز به گام به گام دستورالعمل

چگونه برای ایجاد یک وب سایت چت vkontakte !!! نیاز به یک گام به گام آموزش یا با استفاده از سایت: http: //iii.ru/signup، یا فقط در یک کامپیوتر) 1) یادگیری php2 (مطالعه VK API3) نوشتن. برو به iii.ru و ایجاد اطلاعات. نرم افزار ادغام ...