به یک مبتدی پایتون کمک کنید

به Python تازه وارد کمک کنید a = int (input ()) b = int (input ()) c = random.randint (a، b) print (c) print (random.randint (a، b)) این کار می کند - فقط یک عدد تصادفی بدهید. برداشت آن است که است. وارد کردن چاپ تصادفی (random.randint (int (ورودی ()) ، int (ورودی ()))) که فقط ...

چگونه سواد وب را هک کنیم؟

چگونه سواد وب را هک کنیم؟ در اینجا در ویدئو نشان داده شده است که چگونه از اسکریپت استفاده کنیم و از طریق کدام مرورگر 100٪ کار می کند، خودم آن را چک کردم. https://www.youtube.com/watch؟v=DU0uq37mXYQ در اینجا همه نشان https://www.youtube.com/watch؟v=k7PKbgv3CKQ نامه ...