چگونه می توان مقدار متغیر جاوا اسکریپت را در صفحه نشان داد؟

چگونه می توان مقدار متغیر جاوا اسکریپت را در صفحه نشان داد؟ document.write (width) document.querySelector (#output) .textContent = width؛ تکمیل قبلی vozmozhnosti.Metod هشدار () استفاده می شود برای نمایش ساده محاوره ای paneli.S کمک تایید متد () همچنین می توانید بر روی نمایش داده می شود ...