چه کسی حق تحقیق در یک پرونده جنایی در ادارات امور داخلی را دارد؟ تفاوت بین بدن اقتدار چیست؟

چه کسی حق انجام تحقیق در یک پرونده جنایی در نهادهای امور داخلی را دارد؟ چه تفاوتی بین بدنه تحقیق وجود دارد مطابق رویه کیفری روسیه ، نهادهایی که حق انجام تحقیق را دارند عبارتند از:

من به عنوان یک شاهد در مورد مقاله 188 از قانون پرونده کیفری نامیده می شود

من طبق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری فدراسیون روسیه به عنوان شاهد احضار می شوم. این ساده است. اگر می خواهید بروید ، بروید. شما نمی خواهید بروید ، اما آنها می توانند درایو شما را اعلام کنند و با کمک ...

آیا می توانید تفاوت بین "حبس" ، "محدودیت آزادی" و چگونگی اعمال همزمان آنها را توضیح دهید؟

آیا می توانید تفاوت بین "حبس" ، "محدودیت آزادی" و چگونگی اعمال همزمان آنها را توضیح دهید؟ به طور خلاصه ، پس از حبس ، آنها یک سال هم دستبند می پوشند ، و برای او ممنوع الخروج است با ...

من شنیدم که شما می توانید در اینترنت یاد بگیرید که در آن زندانی محکوم به اعدام است

من شنیدم که می توانید از طریق اینترنت بفهمید که محکوم کجا در حال گذراندن حکم خود است. ru تا چه اندازه مردم ساده لوح هستند. بله ، ktozh چنین اطلاعاتی را در اینترنت منتشر خواهد کرد. آیا مجرمان ساسیم وارد می شوند؟ بطور کلی…

مقاله 186 UKR

ماده 186 قانون کیفری فدراسیون روسیه مطابق با هنر. 99 قانون آیین دادرسی کیفری فدراسیون روسیه هنگام تصمیم گیری در مورد لزوم انتخاب اقدام پیشگیرانه علیه مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و تعیین آن ...

مجازات LLC برای مخفی کردن درآمد و فرار از مالیات چیست؟

مجازات LLC برای پنهان کردن درآمد و عدم پرداخت مالیات از آنها چیست؟ جریمه مسئولیت مالیات دهنده در مورد نقض قوانین مالیاتی اقدامات سریع پاسخ. تعلیق عملیات بانکی در صورت عدم تأمین مالیات ...

چه مجازاتی برای استفاده از ماری جوانا وجود دارد، اگر قبل از آن هیچ درایو وجود نداشت و شما ثبت نام نکردید؟

اگر قبلاً درایو نبوده و ثبت نام نکرده اید ، مجازات استفاده از ماری جوانا می تواند باشد؟ در فدراسیون روسیه مسئولیت کیفری وجود ندارد. اداری :: ماده 6.9. استفاده مواد مخدر ...

پارامترهای اصلی، سلاح های سرد را تعیین می کنند؟

پارامترهای اصلی برای تعیین سلاح های لبه چیست؟ مسئله طبقه بندی یک مورد خاص به عنوان یک سلاح غوغا فقط براساس نتایج یک آزمایش پزشکی قانونی یا گواهینامه تصمیم گیری می شود (مثالها: 1 ، 2). کارشناسان توسط ...

تیم تحقیقاتی چگونه تشکیل می شود؟

چگونه گروه تحقیق و عملیاتی تشکیل می شود؟ بسته به ماهیت پرونده ای که باید بررسی شود کمیت و ترکیب کیفیت تعیین می شود. بر این اساس ، محققان با تجربه خاص ، متخصصان مختلف ، تعداد کارمندان عملیاتی ، ابزارهای فناوری اطلاعات ...

آیا آنها برای استفاده از استروئیدها زندانی هستند؟

آیا به دلیل استفاده از استروئیدها زندانی می شوید؟ ما ماده 234 قانون کیفری روسیه گردش غیرقانونی مواد قوی یا سمی را برای اهداف بازاریابی نداریم. قسمت 1. ساخت ، پردازش ، خرید ، ذخیره سازی غیرقانونی

چند قاضی در دادگاه قانون اساسی هستند؟

چه تعداد قاضی در دادگاه قانون اساسی وجود دارد؟ البته تعداد این فری لودرها به 19 مورد می رسد. قانون اساسی فدراسیون روسیه در 12 دسامبر 1993 نشان داد که دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از 19 قاضی تشکیل شده است ...

درخواست چیست؟

دادخواست چیست؟ درخواست استیضاح شهود ، هنگام تحقیق شدن حق خواهید داشت شما می توانید - به ماده 56 قانون کیفری فدراسیون روسیه مراجعه کنید یک شاهد حق دارد:

لطفاً به من بگویید ... مقاله 228/1 قسمت 4 ... اگر برای اولین بار درگیر نشده باشند و استفاده نکنند چقدر می توانند بدهند؟

لطفاً به من بگویید ... مقاله 228/1 قسمت 4 ... اگر برای اولین بار درگیر نشده باشند و استفاده نکنند چقدر می توانند بدهند؟ قسمت 4 هنر. 228.1 قانون کیفری فدراسیون روسیه مجازات را به صورت حبس از 10 ...

و ... به هر حال، آیا فکر می کنید یوگی پودبوتسکی برای جلب نظر یولیا سیدورنکو زندانی است؟

و ... با این وجود ، شما چه فکر می کنید ، آیا یوگنی پودبوتسکی به دلیل اغوای یولیا سیدورنکو به زندان می افتد؟ مردی که دختر دانش آموز 13 ساله از او به دنیا آورد از مجازات فرار خواهد کرد ... هموطنان معتقدند: مادر جوان خودش ...