اطلاعات شخصی چیست؟ پاسخ ساده است!

اطلاعات داخلی چیست؟ پاسخ ساده است! اطلاعات محرمانه محرمانه در مورد فعالیتهای یک شرکت یا شرکت. INSIDER INFORMATION (اطلاعات داخلی) - اطلاعات محرمانه در مورد فعالیتهای یک شرکت یا شرکت. ما در مورد چنین اطلاعاتی صحبت می کنیم ...

به من بگو، همانطور که ما دارایی مالیاتی برای پول عسل داریم. خدمات

به من بگویید اداره مالیات چگونه پول عسل پرداخت شده را جبران می کند. خدمات؟ با آرد و هوای فشرده آنها هرگز یک پنی بر نمی گردانند.به این عمل کسر اجتماعی برای درمان گفته می شود. حق به او ...

چگونه می توان گزارش مالیاتی را در TCS ارسال کرد؟

چگونه می توان گزارش های مالیاتی را از طریق TCS ارسال کرد؟ شما باید با یک اپراتور مخابراتی توافق کنید. سه شخص در کار این سیستم شرکت می کنند: مayدی ، اپراتور تخصصی مخابرات و بازرسی مالیاتی. به عنوان یک اپراتور مخابراتی ...

به من بگویید، چگونه برای تبدیل شدن به مدیر داوری؟

می توانید لطفاً به من بگویید که چگونه می توانم یک مدیر داوری شوم؟ این قانون ، تعریف وضعیت حقوقی پزشک ورشکستگی ، الزامات مورد دوم را تعیین کرده است. کل مجموعه الزامات معمولاً به دو گروه تقسیم می شوند: مثبت ، که داوطلب باید داشته باشد ...

حساب در حال پرداخت. درک؟ چهره متفاوت است؟

حساب جاری. مفهوم؟ چه تفاوتی با صورت دارد؟ از دستورالعمل بانک مرکزی فدراسیون روسیه 28-I "… 2.3. حسابهای جاری برای اشخاص حقوقی که م institutionsسسه اعتباری نیستند ، و همچنین کارآفرینان فردی یا اشخاصی که در تاسیس ...

در مورد مسئولیت سهامداران OJSC به من بگویید؟

درباره مسئولیت سهامداران OJSC به من بگویید؟ این ماده نشان می دهد که اگر ورشکستگی (ورشکستگی) یک شرکت ناشی از اقدامات (بی عملی) سهامداران آن یا سایر اشخاصی باشد که حق دارند دستورالعمل های لازم را برای شرکت ارائه دهند ...

آیا بازنشستگی می تواند مالیات بر پروتز دندان مصنوعی را بازگرداند؟

آیا بازنشستگان می توانند مالیات پروتز دندان را برگردانند چه مدارکی که یک دختر برای دریافت کسر مالیات نیاز دارد جمع آوری کند. او هزینه پروتز دندان من را پرداخت کرد. من مستمری بگیرم آیا مستمری بگیر مالیات می دهد؟ ...

چگونه می توان از اموال خود را از دادگستری از کسانی که هیچ چیز به آنها مدیون نیست، محافظت می کند، اما آیا می توان آنها را از بین برد؟

چگونه می توان از دارایی خود در برابر ضابطان کسانی که به آنها بدهکار نیستند اما می توانند اشیا their آنها را بگیرند محافظت کرد؟ نجات یک فرد غرق شده کار هرکسی است که در کنار او باشد. اگر خیلی ترسیدی ...

در حال حاضر، اندازه حداقل حداقل درآمد شهروندان در روسیه چیست؟

در حال حاضر حداقل درآمد بدون مالیات برای شهروندان در روسیه چقدر است؟ به نحوه دریافت درآمد بستگی دارد؟ قانون مالیات فدراسیون روسیه شامل چنین مفهومی به عنوان حداقل غیر مشمول مالیات برای مالیات بر درآمد شخصی نیست. من نظر شما را در مورد ...

منابع اقتصادی چیست؟

منابع اقتصادی چیست؟ منابع از لحاظ اقتصادی منابع اقتصادی (از فرانسوی. منابع کمکی Ressource) مفهوم اساسی تئوری اقتصادی ، به معنی منابع ، ابزارهای اطمینان از تولید. منابع اقتصادی به دو دسته طبیعی (مواد اولیه ، ژئوفیزیک) ، ... تقسیم می شوند.

به قوانین اصلی فعالیت های بانکی در فدراسیون روسیه مراجعه کنید

قوانین اصلی حاکم بر بانکداری در قانون اساسی فدراسیون روسیه در مورد قانون فدرال بانکها و فعالیتهای بانکی قانون فدرال در مورد بانک مرکزی قانون فدرال در مورد تاریخ اعتبار در زمینه کنترل ارز و غیره را به من بگویید قانون اساسی فدراسیون روسیه ...

آیا این قانون محدودیت ها در معرض تخلف قرار گرفته است؟ 159 UK Code of Criminal Code یا می تواند DM پس از 8 سال را آغاز کند؟

آیا قانون مجازات قانونی مجرمانه ای دارد که تحت ماده (Art) قرار دارد. 159 قانون کیفری فدراسیون روسیه ، یک کلاهبرداری است یا می توانید بعد از 8 سال UD را شروع کنید؟ برای اعمال مجازات شده توسط قانون کیفری هیچ منع قانونی وجود ندارد ...